1r coop

Cooperativa de primera oportunitat per facilitar l’accés de les persones joves al món laboral

L'IMPACTE SOCIAL DE LA COOPERATIVA

$

1rcoop és un espai de creixement personal.

$

Facilitem la transició a la vida adulta dels i les joves.

$

Oferim us espai de treball protegit i acompanyat.

$

Evitem que es cronifiqui la dificultat d'accés al món laboral.

$

Definim sinergies de treball compartides entre els agents.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

FUNCIONAMENT INTERN

977 551 109 / 628 837 948

info@primercoop.cat