Impacte social

Ideari

1rcoop és un espai de creixement personal a través de la formació i el treball, orientat a millorar tant el perfil d’ocupabilitat com a facilitar la transició a la vida adulta de les joves, un dels col·lectius amb majors dificultats d’inserció.

Oferim un espai de treball protegit i acompanyat, on les persones joves que participen el processos formatius i programes de noves oportunitats poden accedir al treball de forma tutelada i amb criteris de l’economia social.

1rcoop és també un espai de col·laboració amb l’Administració i les empreses locals per generar dinàmiques de treball compartit que incideixin amb la millora de la ciutat.

El col·lectiu

1rcoop està format per joves que es troben en situacions socials i personals complexes, que han abandonat prematurament el sistema educatiu, i que actualment estan implicats en un procés de millora personal, que inclou la formació i, amb la cooperativa d’inserció, també l’ocupació. 

Aquestes joves tenen entre 16 i 25 anys.

Metodologia

El funcionament intern pel qual se sotmet cadascuna d’aquestes joves és el següent:

1r: Rep formació bàsica i tècnica.

2n: S’incorpora a 1rcoop durant el període d’un any.

3r: Rep formació especialitzada, orientada a la capacitació professional.

4t: A través de 1rcoop, s’incorpora a l’activitat productiva (Administració pública o sector privat), mitjançant orientació i acompanyament personalitzat.

5è: S’incorpora al mercat laboral de forma ordinària.

6è: Des de 1rcoop es fa seguiment.

Ideari

1rcoop és un espai de creixement personal a través de la formació i el treball, orientat a millorar tant el perfil d’ocupabilitat com a facilitar la transició a la vida adulta de les joves, un dels col·lectius amb majors dificultats d’inserció.

Oferim un espai de treball protegit i acompanyat, on les persones joves que participen el processos formatius i programes de noves oportunitats poden accedir al treball de forma tutelada i amb criteris de l’economia social.

1rcoop és també un espai de col·laboració amb l’Administració i les empreses locals per generar dinàmiques de treball compartit que incideixin amb la millora de la ciutat.

El col·lectiu

1rcoop està format per joves que es troben en situacions socials i personals complexes, que han abandonat prematurament el sistema educatiu, i que actualment estan implicats en un procés de millora personal, que inclou la formació i, amb la cooperativa d’inserció, també l’ocupació. 

Aquestes joves tenen entre 16 i 25 anys.

Metodologia

El funcionament intern pel qual se sotmet cadascuna d’aquestes joves és el següent:

1r: Rep formació bàsica i tècnica.

2n: S’incorpora a 1rcoop durant el període d’un any.

3r: Rep formació especialitzada, orientada a la capacitació professional.

4t: A través de 1rcoop, s’incorpora a l’activitat productiva (Administració pública o sector privat), mitjançant orientació i acompanyament personalitzat.

5è: S’incorpora al mercat laboral de forma ordinària.

6è: Des de 1rcoop es fa seguiment.

977 551 109 / 628 837 948

info@primercoop.cat